يكشنبه 4 فروردين 1398  
علامت سوال
شنبه 22 دي 1397 تقسیم بندی مقالات از نظر محتوا و ساختار نگارشی:


 

مقالات پژوهشي‌:

  این مقالات از روی تحقیقات علمی انجام شده، نوشته میشود و چون بر یافته های علمی استوار هستند به آن #گزارش_تحقیق نیز گفته میشود.

 

مقالات تحليلي‌:

مقالاتی را که پژوهشگران با استفاده از تجربیات کتابخانه ای سایر مولفین و از روی منابع پژوهشی آنها به نگارش در می آورند، مقالات تحلیلی گویند که ممکن است یا نظریه های قبلی را تکمیل و یا درصدد اثبات آنها برآید یا آنها را چالش بکشد.

 

مقالات مروری:

مقالات مروری در حقیقت به مقالاتی که به تجزیه و تحلیل مقالاتی می‌پردازند که قبلا منتشر شده اند و با تحليل‌ كلان‌ و ارزيابي‌ انتقادي‌، نوشته‌هايي‌ را بررسی می‌کنند كه‌ قبلاً انتشار یافته اند‌ و ساختاربندی، يكپارچه‌سازي‌ و ارزشيابي‌ مقاله انتشار یافته، برای پيشرفت‌ پژوهش‌هاي‌ امروزه در جهت‌ روشن‌ شدن مسئله‌اي‌ مشخص‌ دنبال‌ مي‌نماید.

 

مقالات با موضوع خاص:

گزارشی از یک کشف جدید یا موضوعی تازه و بکر که برای اولین بار منتشر می شود.

 

مقالات کوتاه:

در مواردی مجلات برای به چاپ رساندن سریع مقالات علمی و انتشار یافته های علمی و افزایش تعداد مقاله های منتشره در مجله، اقدام به چاپ مقالات کوتاه پژوهشی می‌کنند.

 

مقالات جمع بندی:

اين‌ نوع‌ مقالات برای جمع بندی و انعكاس‌ نقطه ‌نظرهاي‌ مختلف‌ درج‌ شده در نوشته‌هاي‌ مرتبط‌ با موضوعي‌ خاص‌ پرداخته می‌شود و پژوهشی نو ارائه داده نمی‌شود و مقاله را مورد سنجش قرار نمی‌دهد.

 
امتیاز دهی