پنجشنبه 4 بهمن 1397  
       
اخبار ویژه
1397/7/23 دوشنبه
معافیت تحصیلی دانشجویان
قابل توجه نمایندگان دانشگاه پیام نور در کشورهای مختلف (معافیت تحصیلی دانشجویان)

.نمایندگان محترم دانشگاه پیام نور در کشورهای مختلف

 

با عنایت به بخشنامه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان وظیفه عمومی ناجا، مبنی بر لزوم اخذ معافیت تحصیلی برای دانشجویان مرد متقاضی ادامه تحصیل در مراکز و نمایندگی های خارج از کشور، به پیوست " برگ درخواست معافیت تحصیلی" به منظور اقدام در خصوص این امر مهم ارسال می گردد. خواهشمند است به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان مشمول این موضوع رسانده شود .

 

                                                                 با آرزوی توفیق

                                                              دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل
فايل هاي مربوطه :
برگ درخواست معافيت تحصيلي.jpg310.641 KB
معافيت تحصيلي.rar1.04 MB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر