يكشنبه 4 فروردين 1398  
       
تحصیلات تکمیلی
1397/7/23 دوشنبه
معافیت تحصیلی دانشجویان
قابل توجه نمایندگان دانشگاه پیام نور در کشورهای مختلف (معافیت تحصیلی دانشجویان)

.
نمایندگان محترم دانشگاه پیام نور در کشورهای مختلف

 

باعنایت به بخشنامه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و سازمان وظیفه عمومی ناجا ، مبنی بر لزوم اخذ معافیت تحصیلی برای دانشجویان مرد متقاضی ادامه تحصیل در مراکز و نمایندگی های خارج از کشور، به پیوست " برگ درخواست معافیت تحصیلی" به منظور اقدام در خصوص این امر مهم ارسال می گردد. خواهشمند است به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان مشمول این موضوع رسانده شود .                                                               
          با آرزوی توفیق

                                                  دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل
فايل هاي مربوطه :
برگ درخواست معافيت تحصيلي.jpg310.641 KB
معافيت تحصيلي.rar1.04 MB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ