يكشنبه 4 فروردين 1398  
       
فارغ التحصیلان
1397/7/18 چهارشنبه
مدارک جهت فارغ التحصیلی
مدارک جهت فارغ التحصیلی کلیه مقاطع

.لیست مدارک کارشناسی ارشد جهت فارغ التحصیلی

v       تصویر پشت و روی کارت ملی

v       تصویر تمام صفحات شناسنامه

v       تصویر پشت و روی کارت معافیت یا پایان خدمت

v       تصویر مدرک دوره کارشناسی

v       ریزنمرات دوره کارشناسی

v       چهار قطعه عکس پرسنلی 4×3

v       تصویر ویزا و یا حکم ماموریت زمان ثبت نام در دانشگاه

v       پرنمودن فرم ثبت نام

v       واریز 12 هزارتومان برای صدور گواهی موقت ( بعد از قبولی در آزمون جامع )

v       واریز 15 هزارتومان برای صدور دانشنامه ( بعد از قبولی در آزمون جامع )

v       تسویه حساب نمایندگی و در صورت نداشتن نمایندگی ارائه کلیه فیشهای واریزی

v       تحویل کارت دانشجویی( بعد از قبولی در آزمون جامع )

v       بند 9 و 10 به شماره حساب 2178609001007 بانک ملی شعبه بنفشه قابل واریز در کلیه شعبلیست مدارک دوره کارشناسی
و کاردانی جهت فارغ التحصیلی

v       تصویر پشت و روی کارت ملی

v       تصویر تمام صفحات شناسنامه

v       تصویر دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی

v       اقدام برای تاییدیه دیپلم نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی از طریق اداره پست

v       چهار قطعه عکس پرسنلی 4×3

v       تصویر ویزا و یا حکم ماموریت زمان ثبت نام در دانشگاه

v       پرنمودن فرم ثبت نام (پیوست)

v       واریز 12 هزارتومان برای صدور گواهی موقت ( بعد از قبولی در آزمون جامع )

v       واریز 15 هزارتومان برای صدور دانشنامه ( بعد از قبولی در آزمون جامع )

v       تسویه حساب نمایندگی و در صورت نداشتن نمایندگی ارائه کلیه فیشهای واریزی

v       تحویل کارت دانشجویی ( بعد از قبولی در آزمون جامع

v       بند 8 و 9 به شماره حساب 2178609001007 بانک ملی شعبه بنفشه قابل واریز در کلیه شعب

توجه: دانشجویان موظف می باشند  در طی دوره تحصیلی تا قبل از شرکت در آزمون جامع جهت بررسی و تکمیل

 پرونده با ایمیل کارشناس مربوطه خانم فلاحت دوست تماس ( f_falahat@pnu.ac.ir  )  حاصل نمایند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ