پژوهش و فناوری
1398/3/11 شنبه
اولین گردهمایی بین المللی پژوهش محور
اولین گردهمایی بین المللی پژوهش محور تحت عنوان (رویداد مدرسه تابستانه چالش های مدیریت ورزشی)
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز در نظر دارد اولین گردهمایی بین المللی پژوهش محور تحت عنوان "رویداد مدرسه تابستانه چالش های مدیریت ورزشی" را به میزبانی سازمان منطقه آزاد ارس در تاریخ 28-25 تیرماه سال جاری با حضور اساتید مطرح مدیریت ورزشی از شش کشور: پرتغال، فرانسه، لهستان، پاکستان، صربستان و ترکیه  برگزار نماید، مقتضی است دستور فرمایند مراتب برای حضور واجدین شرایط (اساتید، دانشجویان و مسئولین تربیت بدنی دارای تحصیلات با گرایش مدیریت ورزشی) اطلاع رسانی شود.
شایان ذکر است:
 کلیه اطلاعات و هزینه ها در  سایت دانشگاه مزبور به آدرس زیر درج شد است. 
                                                                           
sscsm2019.tabrizu.ac.ir 
 کلیه هزینه ها به عهده شرکت کنندگان است. 
 همکاران محترم متقاضی می توانند با موافقت کتبی مدیر مربوطه و با اخذ ماموریت ورزشی بدون پرداخت هزینه در گردهمایی مذکور شرکت فرمایند.
تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir