پژوهش و فناوری
1398/7/17 چهارشنبه
قابل توجه اعضای محترم علمی و دانشجویان
حمایت مالی از ثبت اختراعات توسط اعضاي هیئت علمی و دانشجویان مراکز علمی، پژوهشی و فناوري (Patent) خارجی

 

✍ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (عتف) با همکاري معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري در طرحی مشترك اقدام به حمایت مالی از ثبت اختراعات توسط اعضاي هیئت علمی و دانشجویان مراکز علمی، پژوهشی و فناوري (Patent) خارجی نموده است. طبق تفاهم صورت پذیرفته، پیشبینی شده است تا 90% از هزینه هاي ثبت اختراعات در خارج از کشور از طریق منابع تخصیص داده شده وزارت عتف و معاونت علمی و به واسطه کانون پتنت ایران پرداخت گردد.

به جهت آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضاي هیئت علمی، فایل خلاصه اي درخصوص اهمیت و نکات کلیدي در ثبت خارجی اختراعات تهیه شده است که به پیوست تقدیم میگردد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir