آزمون پایان ترم
1394/12/11 سه‌شنبه

بخشنامه واحد آزمون دفتر برنامه ریزی وهماهنگی مراکز بین الملل

 

         قابل توجه دانشجویان و برگزارکنندگان محترم امتحان

لیست حضور و غیاب دانشجویان شرکت کننده در آزمون (پیوست) توسط ناظر برگزاری آزمون تکمیل شود و سپس دانشجویان حاضر در جلسه آزمون لیست را  امضاءکرده و در برابر اسم دانشجویان غایب علامت ضربدر گذاشته شود. ضمنا لازم است صورتجلسه آزمون به دقت تکمیل، تایید و امضاء شود. ممهور شدن صورتجلسات به مهر نمایندگی محترم ج.ا.ا امری الزامی است.

 به همراه داشتن هر گونه جزوه، کاغذ، کتاب، ماشین حساب و یا فرهنگ لغت توسط دانشجویان ممنوع است. مگر در مواردی که در سربرگ سوال مشخص شده باشد.

 لازم است صرفا از پاسخنامه ارسالی جدید که به پیوست ارسال می گردد در اختیار دانشجویان قرار داده شود، در غیر اینصورت برگه دانشجو فاقد اعتبار جهت تصحیح  است.

 سئوالات تستی را در همان ورقه پاسخنامه ویژه ارسالی صرفاً با مداد مشکی نرم پاسخ دهند. استفاده از تصویر پاسخنامه های تستی تهیه شده توسط این مرکز ( با ذکر نام دانشجو ) فاقد اعتبار می باشد. دانشجویان ملزم هستند سربرگ پاسخنامه را شامل شماره دانشجویی، کد مرکز( 4755 )، نام، نام خانوادگی، مقطع، نام درس، کد درس، و …به دقت تکمیل و در محل مخصوص خود وارد نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل موارد فوق پاسخنامه از درجه اعتبار ساقط است.

 ممتحنین پس از مراقبت های لازم، سوال و پاسخنامه هر روز را در پاکت مخصوص به خود قرار داده و در همان روز ، لاک و مهر فرمایند.از تکثیر سؤالات امتحانی بدون اطلاع و موافقت مرکز به هر عنوان خودداری شود.

 در صورت استفاده از منگنه، سوزن ته گرد، خط خوردگی و مهر روی پاسخنامه تستی ، برگه مخدوش بوده و سیستم پایا قادر به تصحیح آن نخواهد بود.

 پس از پایان امتحانات لازم است برگه های امتحانی بلافاصله اسکن و به همان آدرسی که از طریق آن سوال امتحانی را دریافت کردهاند ایمیل نمایند. ضمنا اصل پاکت لاک و مهر شده سوالات در اسرع وقت به دبیرخانه وزارت امور خارجه ارسال گردد، بدیهی است سوالاتی که بعد از زمان تعیین شده ارسال گردد، فاقد اعتبار است.

 پاسخ سئوالات تشریحی فقط در برگه های خام تهیه شده توسط این مرکز نوشته و ارسال شود. لازم به ذکر است که حتما به تعداد دانشجویان از برگه خام تشریحی تکثیر شود و در اختیار دانشجویان قرار گیرد. برگه های تشریحی ای که سربرگ آنها به طور کامل تکمیل نشده باشد به هیچ وجه تصحیح نخواهد شد و مسوولیت آن به عهده ممتحن و شخص دانشجــــو می باشد

در خصوص درس بیان شفاهی داستان 1 و 2 مربوط به رشته مترجمی زبان انگلیسی به اطلاع می رساند که حتما باید از CD استفاده شود و استفاده از نوار کاست ممنوع است.

 پاسخنامه تستی دارای 4 دایره توخالی در چهار گوشه برگه می باشد که در صورت مخدوش شدن، پاره شدن، منگنه شدن، پر شدن، ممهور شدن و.... توسط سیستم پایا قرائت نخواهد شد و مسوولیت آن به عهده ممتحن و شخص دانشجو خواهد بود.

 برگه های تستی و تشریحی باید توسط نمایندگی محترم ج.ا.ا صرفا در محل تعیین شده در برگه ممهور شود و ممهور کردن  کلیه برگه ها، الزامی است.

 پس از اعلام نتایج، در صورت اعتراض دانشجو به نمره حتما باید از فرم مخصوص به اعتراض که در سایت دانشگاه موجود است استفاده شود. به اعتراضاتی که در فرم مذکور قید نشده باشد رسیدگی نخواهد شد.

 رجاء واثق دارد خواهران و برادران محترم خدای مهربان را حاضر و ناظر بر همه اعمال می دانند و در  محضر او فقط از او یاری می جویند.خواهشمند است نمایندگی های محترم ج.ا.ا  بخشنامه فوق را در محلی که برای دانشجویان محترم این مرکز قابل رویت باشد نصب نمایند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

 

با آرزوی توفیقات روزافزون الهی

آزمون دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل