1400/1/22 یکشنبه
 

اهداف اداره  فناوری و توسعه  گسترش سطح دسترسی به آموزش عالی در اقصی نقاط جهان به ویژه برای ایرانیان و فارسی زبانان و علاقه مندان به جمهوری اسلامی 
همکاری در ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت همگانی در توسعه فرهنگی جامعه و گسترش کمی وکیفی آموزش عالی
گسترش آموزش عالی در مناطق آزاد و ورود به عرصه رقابت بین المللی برای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و جذب دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی به منظور حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای ملی، منطقه ای و بین المللی.
فراهم سازی زمینه های معرفی بیشتر دانشگاه در عرصه های بین المللی و ارتقای شاخص های علمی مربوط.
انجام اقدامات و هماهنگی های لازم در خصوص توسعه برنامه های آموزشی و پژوهشی بین المللی
تهیه و تدوین پیش‌نویس قراردادها، موافقت‌نامه‌ها ،پروتکل‌ها و یادداشت‌های تفاهم در چارچوب اهداف و ماموریت دانشگاه.
استفاده از فناوری در آموزش، با به کارگیری ابزار و فناوری ارتباطی جدید برای آموزش
ایجاد شعب دانشگاه در خارج از کشور، با همکاری دانشگاههای خارجی
برقراری ارتباط و همکاری با سایر مراکز علمی داخل وخارج از کشور
همگانی کردن آموزش عالی و ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه
تسهیل دسترسی برابرهمگان به فرصتهای آموزش عالی در همه جا و همه وقت
فراهم آوردن امکان دسترسی ایرانیان مقیم خارج ازکشور و فارس زبانان و علاقه
عقد تفاهم نامه با وابسته های علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت درپذیرش دانشجو
ایجاد واحدها و مراکز بین الملل با تاکید بر راه اندازی دوره های جدیدعلمی
تعریف و پیاده سازی دوره های مشترک با سایر دانشگاه های جهان با توجه به نیاز کشور
گسترش دامنه فعالیت برای پذیرش دانشجوی ایرانی و خارجی در سایر کشورهای جهان
فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ برقراری‌ ارتباط‌ واحدهای‌ تابعه دانشگاه‌ با دانشگاه‌های خارجی‌ در قالب‌ همکاری‌های متقابل و انجام‌ تشریفات‌ مربوطه.