داخل
1400/1/22 یکشنبه
مراکز بین الملل داخل کشور: شامل مناطق آزاد صنعتی و ویژه تجاری

 
نام مرکز آدرس پست الکترونیکی
 
مرکز بین الملل قشم  Qeshm@pnu.ac.ir
 
مرکز بین الملل کیش kish@pnu.ac.ir
 
مرکز بین الملل عسلویه asl@pnu.ac.ir
 دریافت فرم درخواست تبدیل مراکز داخل دانشگاه پیام نور به مراکز بین الملل  

بيشتر