1397/6/14 چهارشنبه


 همکاران مرکز امور بین الملل

رئیس مرکز امور بین الملل

دکتر مجتبی سلطانی احمدی

شماره تماس: 22442041

دورنگار: 22455418

پست الکترونیک : @pnu.ac.ir

 

معاون مرکز امور بین الملل

دکتر مهدی عبادی

شماره تماس: 22442041

دورنگار: 22455418
پست الکترونیک : 
@pnu.ac.irمسئول هماهنگی امور آموزشی مراکز بین الملل داخل و خارج از کشور
دکتر عباس گل بداق
شماره تماس: 22442041
دورنگار: 22455418

مسئول دفتر و مسئول روابط عمومی

محمد علی نژاد

شماره تماس: 23322651و 22442041

دورنگار: 22455418
پست الکترونیک :
Isc@ pnu.ac.ir

مدیر مالی

اسد ناطقی

شماره تماس : 22455091  و  23322657
پست الکترونیک : 
nateghi.asad@yahoo.com

حسابدار
مژگان ترابی
شماره تماس: 23322366و 22455091
دورنگار: 22455418

رئیس اداره توسعه و کاربر ارشد آموزش های آزاد مراکز بین الملل

مهری پورکیا

شماره تماس: 23322650

پست الکترونیک : m.poorkia@pnu.ac.ir

 

رئیس اداره آموزش

مجید نصیری

شماره تماس: 22442041- 23322952

پست الکترونیک : majid.nasiri@pnu.ac.ir


کارشناس آموزش و کاربر ارشد سیستم گلستان مراکز بین الملل داخل و کارشناس آزمونهای پایان ترم و جامع خارج از کشور 

محبوبه حسنی

شماره تماس: 22485152

پست الکترونیک : m.hasani@pnu.ac.ir


 

کارشناس آموزش دانشجویان خارج از کشور (کارشناسی و کارشناسی ارشد) 

سکینه اسماعیلی 

شماره تماس:  23322497
پست الکترونیک :  s.esmaeill@pnu.ac.ir

 

کارشناس مسئول آزمون

فتانه ولی نژاد

شماره تماس : 23322633

پست الکترونیک :  f_valinegad@pnu.ac.ir
 

کارشناس مسئول آموزش مقطع دکتری
فرح رحمتی مقدم

شماره تماس : 23322654

پست الکترونیک :  F_moghaddam@pnu.ac.ir 
 

کارشناس  آموزش

طیبه تقی پور

شماره تماس :  23322652

پست الکترونیک :  t.taghipoor@pnu.ac.ir


 

کارشناس تحصیلات تکمیلی و امور پایان نامه ها 

شبنم کرباسی

شماره تماس: 22485153

پست الکترونیک :  pr_isc3@pnu.ac.ir
 

کارشناس آموزشی دانشجویان بین الملل داخل

فرشته فلاحت دوست

شماره تماس : 23322653

پست الکترونیک : f_falahat@pnu.ac.ir
 

کارشناس  مسئول امور دانش آموختگان و صدور مدارک  تحصیلی دانشجویان خارج از کشور 

مهناز باکویی

شماره تماس :  22485154

پست الکترونیک :  pr_isc4@pnu.ac.ir
 

متصدی بایگانی پرونده های (فیزیکی و الکترونیکی) آموزشی

مرتضی حاجی پور

شماره تماس : 23322439 کارشناس آموزش و امور پذیرش و ثبت نام     

مرتضی توحیدی

شماره تماس:  23322517

پست الکترونیک : m.tohidi@pnu.ac.ir