1397/6/14 چهارشنبه


 همکاران مرکز امور بین الملل

 

رئیس مرکز امور بین الملل

دکتر پیمان آقائی

شماره تماس: 22442041 

معاون مرکز امور بین الملل

شماره تماس: 22442041

مسئول هماهنگی امور آموزشی مراکز بین الملل داخل و خارج از کشور
دکتر گل بداق
شماره تماس: 22442041

 

مسئول دفتر و مسئول روابط عمومی
 

آقای حاجیپور

شماره تماس: 23322651و 22442041 

 


کارشناس مالی
خانم داورپناه
شماره تماس: 23322366و 22455091


 

رئیس اداره توسعه  مراکز بین الملل

خانم پورکیا

شماره تماس: 23322650

پست الکترونیک : m.poorkia@pnu.ac.ir 

رئیس اداره آموزش

آقای نصیری

شماره تماس: 22442041- 23322952

پست الکترونیک : majid.nasiri@pnu.ac.ir

 

 کاربر ارشد سیستم گلستان مراکز بین الملل داخل و  خارج از کشور 

آقای رضازاده

شماره تماس: 22455418

پست الکترونیک :


 

کارشناس آموزش دانشجویان خارج از کشور (کارشناسی و کارشناسی ارشد) 

خانم اسماعیلی 

شماره تماس:  23322497
پست الکترونیک :  s.esmaeill@pnu.ac.ir

 

 


 

کارشناس آموزش مقطع دکتری
خانم محب زاده

شماره تماس : 22485152

پست الکترونیک :  phdpnucia@gmail.com 
 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی و امور پایان نامه ها 

خانم کرباسی

شماره تماس: 22485153

پست الکترونیک :  pr_isc3@pnu.ac.ir

 

کارشناس آموزشی دانشجویان بین الملل داخل

خانم فلاحت دوست

شماره تماس : 23322653

پست الکترونیک : f_falahat@pnu.ac.ir
 

کارشناس  مسئول امور دانش آموختگان و صدور مدارک  تحصیلی دانشجویان خارج از کشور 

خانم باکویی

شماره تماس :  22485154

پست الکترونیک :  pr_isc4@pnu.ac.ir
 

متصدی بایگانی پرونده های (فیزیکی و الکترونیکی) آموزشی

آقای حاجی پور

شماره تماس : 23322439
 

 کارشناس آموزش     

آقای توحیدی

شماره تماس:  23322517

پست الکترونیک : m.tohidi@pnu.ac.ir