1397/10/18 سه‌شنبه

                   رشته های مقطع دکتری


 

ردیف

مركز

رشته تحصيلي

مقطع

1

دبي- امارات

رياضي كاربردي گرايش تحقيق در عمليات

دكتري تخصصي

2

دبي- امارات

رياضي محض- جبر جابجايي وهمولوژي

دكتري تخصصي

3

دبي- امارات

برنامه ريزي آموزش از راه دور

دكتري تخصصي

4

دبي- امارات

روانشناسي- سلامت

دكتري تخصصي

5

دبي- امارات

آموزش زبان انگليسي

دكتري تخصصي