1400/1/23 دوشنبه
 
 گروه آموزشی و پژوهشی علوم پایه
 

                                                                                   
مدیر گروه : خانم دکتر فاطمه عزیزی
mail : f.azizi@pnu.ac.ir
اعضای هیات علمی گروه :
✔️ خانم  دکتر نازلی بشارتی
✔️ آقای دکتر مسعود یارمحمدی
✔️ آقای دکتر کوروش بامداد

 
رشته های گروه آموزشی
ریاضی- آمار- شیمی- زمین شناسی- زیست شناسی- آموزش علوم تجربی- فیزیک- علوم کامپیوتر- فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی مقطع کارشناسی ارشد- فیزیک گرایش های (نجوم و اختر فیزیک، اتمی مولکولی، ریاضی گرایش فیزیک ماده چگال)- ریاضی کاربردها مقطع کارشناسی