1400/1/24 سه‌شنبه
 گروه آموزشی و پژوهشی فنی و مهندسی مراکز بین الملل


مدیر گروه: آقای دکتر علی قربانی
  mail : ghorbani@pnu.ac.ir 
اعضای هیات علمی گروه:
✔️ آقای دکتر هادی فضلی
✔️ آقای دکتر هوشنگ تاج فر
✔️ آقای دکتر علیرضا حمیدیه
✔️ آقای دکتر حمید یزدانی


 
رشته های گروه آموزشی
مهندسی برق- مهندسی پزشکی- مهندسی پلیمر- مهندسی عمران- مهندی راه آهن- مهندسی نفت- مهندسی کامپیوتر- مهندسی فناوری اطلاعات- مهندسی رباتیک- مهندسی متالوژی- مهندسی شیمی- مهندسی صنایع- مهندسی خودرو- مهندسی هوافضا- مهندسی اجرایی- مهندسی پروژه- مهندسی مکانیک