1399/3/24 شنبه
                            
 

نرم افزار های مورد نیاز کلاس آنلاین بر روی کامپیوتر و موبایل

 Adobe Connect    Adobe Connect (Android)  Adobe Connect (IOS)

Flash Player

Persian Keyboard

نسخهhttp://www.imaths.ir/ckfinder/userfiles/images/windowsicon.pngویندوز

نسخهhttp://www.imaths.ir/ckfinder/userfiles/images/android.png اندروید

نسخهhttp://www.imaths.ir/ckfinder/userfiles/images/apple.png اپل

نسخهhttp://www.imaths.ir/ckfinder/userfiles/images/windowsicon.pngویندوز

نسخهhttp://www.imaths.ir/ckfinder/userfiles/images/windowsicon.pngویندوز

http://www.imaths.ir/ckfinder/userfiles/images/download(2).png

http://www.imaths.ir/ckfinder/userfiles/images/download(2).png 

http://www.imaths.ir/ckfinder/userfiles/images/download(2).png 

http://www.imaths.ir/ckfinder/userfiles/images/download(2).png 

http://www.imaths.ir/ckfinder/userfiles/images/download(2).png

 


                                         

نرم افزار
Anydesk جهت رفع مشکل سیستم های کامپیوتری به صورت ریموت در لینک زیر قابل دسترس می باشد.

بعد از نصب نرم افزار در پنجره سمت چپ Anydesk یک عدد 9 رقمی و یا یگ نام که در انتهای آن @ad قرار دارد، نمایش داده می شود.