1400/1/29 یکشنبه
 
نام دانشگاه/موسسه تاریخ
دانشگاه جامعه ملی اسلامی (JMI)، هندوستان 1384/9/3
دانشگاه باز ملی ایندیراگاندی (IGNOU)، هندوستان 1385/4/16
و
1388/1/7
دانشگاه رادیو- تلویزیونی مرکزی چین (CCRTVU)، چین 1385/7/21
دانشگاه جامعه ملی اسلامی (JMI)، هندوستان 1385/11/24
دانشگاه افتراضیه (SVU)، سوریه 1385/12/29
دانشگاه دمشق (UD)، سوریه 1386/1/2
دانشگاه تشرین، سوریه 1386/1/2
دانشگاه چندرسانه‏ای مالزی (MMU)، مالزی 1386/2/26
دانشگاه بین‏المللی اسلامی مالزی (IIUM)، مالزی 1386/2/27
دانشگاه باز مالزی (OUM)، مالزی 1386/8/6
مرکز آموزش‌های اقتصادی، عربستان سعودی 1386
دانشگاه کاتانیا (UC)، ایتالیا 1388/4/16
دانشگاه سارایو (US بوسنی و هرزگوین 1389/2/8
دانشگاه الحره (AU)، هلند 1389/3/22