دوشنبه 31 اردیبهشت 1403  
همکاری های علمی بین المللی
1400/1/30 دوشنبه
✔️ بورس تحصیلی دولت چین
👈 سی و هشتمین برنامه تحصیلی وزارت بازرگانی چین در سال 2020

.سی و هشتمین برنامه تحصیلی وزارت بازرگانی چین در سال 2020 پیشنهاد شده است که شامل 37 برنامه دانشگاهی و یک برنامه شورای بورس تحصیلی چین است متقاضیان می توانند درخواست خود را در قالب فرم های مربوطه تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ ششم خرداد ماه 1400 از طریق سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال نمایند. 
سایت اطلاع رسانی اداره کل بورس سازمان اموردانشجویان
scholarship.saorg.ir 🌐  

وب سایت معرفی شده جهت کسب اطلاعات
https://www.china-aibo.cn/en 🌐


 
                                                 
فايل هاي مربوطه :
scolar-china.pdf336.159 KB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر